Nota de Premsa: Posicionament de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates sobre el nomenament del nou president de l'Audiència Provincial de Barcelona - Associació Catalana de Juristes Demòcrates 
Banner Associaci Catalana de Juristes Demcrates
EN LÍNIA:
1 Visitant
 
 


Nota de Premsa


Dimecres 06 d'abril de 2016

POSICIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES SOBRE EL NOMENAMENT DEL NOU PRESIDENT DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Davant el nomenament del magistrat Sr. Antonio Recio com a nou president de l'Audiència Provincial de Barcelona per part del Consell General del Poder Judicial, l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates vol posar de manifest l'evident discriminació, tant per raó de gènere com per raons ideològiques, que reflecteix l'acord de l'òrgan de govern dels jutges.

El conjunt de mèrits de la magistrada Sra. Àngels Vivas —que supera en 1.200 llocs d'escalafó i en 8 anys d'antiguitat al Sr. Recio, i que ha desenvolupat tasques de gestió dins i fora de la carrera judicial, acumulant una experiència en aquesta matèria no equiparable a la de l'altre candidat—, unit a la necessitat de que les dones entrin a ocupar sense més demora càrrecs governatius dins la judicatura, comporten que la decisió presenti trets d'arbitrarietat que en absolut podem compartir i que, una vegada més, perjudiquen la imatge del Consell General de Poder Judicial i situen aquesta institució molt per sota dels valors d'igualtat i seriositat en la presa de decisions que la nostra societat demanda.

És per aquest motiu que —en la línia expressada per Jutges per la Democràcia, la Asociación de Mujeres Juezas i el vot particular emès per 5 vocals del CGPJ—, l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates mostra el seu rebuig a la política de nomenaments del més alt òrgan de govern dels jutges i, especialment, al ja esmentat referent a la presidència de l'Audiència Provincial de Barcelona. Així mateix, reclamem una modificació de la normativa aplicable en aquesta matèria per tal que els mèrits dels candidats es valorin d'acord amb un sistema de baremació objectiva i les votacions siguin en tot cas secretes, minimitzant així les accions de manipulació del vot i el grau d'arbitrarietat de la decisió final i afavorint la transparència.

5 d’abril de 2016

JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES

 Posicionament de l'ACJD sobre el nomenament del nou president de l'Audiència Provincial de BarcelonaCopyright © 2019 Associació Catalana de Juristes Demòcrates - Tots els drets reservats
[ Pàgina generada en 0,01 segons ]